04 April 2024

எல்லோரையும் பொருட்படுத்துவது நேர விரயம்

ஒரு சமயம் உங்கள் புனைவு என்னும் புதிர் நூல் குறித்த என் வாசிப்பு அனுபவத்தை எழுதியிருந்தேன்.

அதன் தலைப்பில் ஒரு பிழை உண்டு. (என்னும் - எனும்)