28 November 2011

குட்டை ஏணி

குட்டை ஏணியைப் பற்றிக்கொள்
கூப்பாடு போடக் கற்றுக்கொள்

ஏணியின் முனையில் தெரிந்த வானம்
ஏறிப் பார்த்தால் எங்கே காணம்?

கூப்பாடு போடக் கற்றுக்கொள்
குட்டை ஏணியைப் பற்றிக்கொள்