27 January 2011

தவம் - தி.ஜானகிராமன் சிறுகதை


தவம் 

தி.ஜா வாழ்க்கைக் குறிப்பு

தி.ஜானகிராமன் படைப்புகள் தொகுதி 2

45 கதைகள்/2 பயணக் கட்டுரைகள்/14 கட்டுரைகள்/3அணிந்துரைகள்/க.நா.சு மதிப்புரை/தி.ஜா சில நினைவுகள் 9 கட்டுரைகள்/தி.ஜா வாழ்க்கைக் குறிப்பு
விலை 325/-

நன்றி: குழ கதிரேசன்
ஐந்திணைப் பதிப்பகம்
அஞ்சல்பெட்டி எண் 2989
279, பாரதி சாலை,
திருவல்லிக்கேணி,
சென்னை 600005